Brico en WWF lanceren campagne « Houd je ogen goed open als je hout koopt »

De massale ontbossing en bosdegradatie in de wereld is een probleem voor ons allemaal. Ontbossing stoppen is een van meest efficiënte maatregelen tegen de klimaatverandering. Bovendien redden we er ook de levens mee van 1,6 miljard mensen die rechtstreeks afhankelijk zijn van het bos, en tienduizenden dier- en plantensoorten, waarvan velen intussen ernstig bedreigd zijn. Door hout of houtproducten te kopen met het FSC®-label, kan iedereen mee ontbossing vermijden en bijdragen aan de oplossing. WWF is blij met het engagement van BRICO en wil helpen om, samen met FSC (Forest Stewardship Council), de komende drie jaar het aanbod verder te verhogen. Hoe meer mensen voor FSC kiezen, hoe groter de motivatie voor de houtkapbedrijven om zich te laten certificeren en dus te investeren in duurzaam bosbeheer. Zo helpt de consument mee om onze bossen te behouden.

 

WWF en FSC-België starten, in samenwerking met BRICO, een campagne om dit in de verf te zetten. De klanten van BRICO zullen de komende weken in de winkel gevraagd worden om hun ogen open te houden voor FSC-gecertificeerde producten.

 

Hout is een van de meest interessante hernieuwbare en milieuvriendelijke grondstoffen waarover de mens beschikt, op voorwaarde dat de bossen verantwoord beheerd en geëxploiteerd worden. Van hout voor tuinmeubelen en gebruiksvoorwerpen, constructiemateriaal voor de bouw, tot houtvezels voor papier, isolatiematerialen, vezelplaten enz. Het aantal toepassingen is haast oneindig. Tegelijk zijn bossen, de belangrijkste leverancier van hout, levensbelangrijke ecosystemen voor alle bewoners van de planeet, niet in het minst voor de mens. Ze herbergen een schat aan biodiversiteit, en leveren talloze onmisbare diensten aan alle bewoners van de planeet met name water- en luchtzuivering, voedsel, medicijnen en klimaatregulering.

 

Verantwoordelijk bosbeheer wordt steeds belangrijker voor bosbehoud en de strijd tegen degradatie van bossen. Het is een essentieel onderdeel geworden van een wereldwijde strijd tegen de afkalving van biodiversiteit in bossen, de diensten die deze bossen leveren aan de wereld en de CO2-uitstoot die het resultaat is van massale en onoordeelkundige ontbossing. Bosproducten zijn hernieuwbaar, en wanneer ze uit duurzaam beheerde bossen en plantages komen, hebben ze een lagere voetafdruk dan staal, beton en plastic gebaseerd op fossiele bronnen.

 

Omzetting naar landbouwgrond en ander landgebruik is veruit de belangrijkste oorzaak van ontbossing. Maar ook onverantwoordelijke en illegale boskap voor hout en papier blijven een belangrijke reden voor ontbossing en bosdegradatie wereldwijd. Als we nu niet ingrijpen, zouden tegen 2030 170 miljoen hectare bos kunnen verdwijnen. Dat is bijna 60x de grootte van ons land. Door te kiezen voor FSC is de consument zeker dat hij producten koopt die afkomstig zijn uit legale en duurzaam beheerde bossen.

 

Met deze campagne willen WWF en FSC i.s.m. BRICO de bekendheid van het label laten groeien. Dit was in 2013 nog 34%, veel minder dan in Nederland of Groot-Brittannië (daar was het toen al 50% en hoger). Ook het marktaandeel willen WWF en FSC doen groeien (dit was in 2012 12% op primaire producten tegenover 65% of meer in Nederland en Groot-Brittannië). 

“Voor WWF is FSC het beste certificeringssysteem om een ecologisch, sociaal en economisch verantwoord beheer van bossen te verzekeren. In de tropen is FSC een sterk middel tegen ontbossing en degradatie van bossen. Om verduurzaming van de houtkap ook in de tropen rechtstreeks te stimuleren moet de vraag naar FSC-hout hier groeien.”

Koen Stuyck, WWF-België

BRICO engageert zich voor FSC

BRICO engageert zich reeds langer voor FSC-gecertificeerde houtproducten, en versterkt zijn engagement verder door deelname in deze campagne. Bart Holvoet, FSC-België: “Deelnemende retailers nemen hun verantwoordelijkheid niet alleen door in hun assortiment te kiezen voor houtproducten uit duurzaam bosbeheer, maar ook door hierover te communiceren naar hun klanten toe. En dat is belangrijk. Want door voor FSC-hout te kiezen lever je een bijdrage aan de bescherming van de bossen en aan de lokale samenleving in en rond de bossen van herkomst.”

 

Uit een recent rapport van CIFOR, gemaakt in opdracht van WWF, blijkt dat FSC-gecertificeerde bossen niet alleen goed zijn voor het gezond blijven van de bossen, maar ook bijzonder positieve effecten hebben op de sociale en werkomstandigheden van de lokale bevolking en arbeiders die leven in en rond de gecertificeerde bossen.

Tegen het jaar 2020 wil WWF:

  • De netto ontbossing op de wereld tot nul herleiden, waardoor het totale oppervlakte aan bos stabiel en kwaliteitsvol blijft op aarde. Dat betekent dat er niet meer bos verdwijnt dan er jaarlijks bij groeit. Een stop op ontbossing wordt overigens door klimaatspecialisten ook genoemd als een van de oplossingen in de strijd tegen de klimaatverandering.
  • Daarbij is belangrijk op te merken dat een plantage geen bos vervangt en dat degradatie van bossen steeds moet gecompenseerd worden. Ook worden primaire bossen in stand gehouden.
  • Minstens 17% van alle grote bossen op de wereld onder officiële bescherming als natuurgebieden.
  • 260 miljoen hectaren geloofwaardig gecertificeerde, of anderszins goed beheerde productiebossen of plantages.
  • In een aantal heel waardevolle natuurgebieden wil WWF een totaal verbod op ontbossing, bosdegradatie en fragmentatie (bijvoorbeeld door wegenbouw of economische ontwikkeling) 

Voor de houtkapsector wil WWF de volgende doelstellingen bereiken tegen 2020:

  • Minstens 20% van de mondiale aanvoer van industrieel houtvolume is geloofwaardig gecertificeerd of origineel geverifieerd als zijnde afkomstig van goed beheerde productiebossen of plantages.
  • Van alle op hout gebaseerde producten is minstens 42% afkomstig van gerecupereerd of gerecycleerd materiaal. Voor papier is dit 60%.
  • De consumptie van papier in OESO-landen is met minstens 10% verminderd.
Download PDF
Download PDF
Over Brico

Brico is the number one "Do It Yourself" chain in Belgium. At Brico customers find a wide range of do-it-yourself items, garden products and decoration. Brico also offers a large number of services with regard to the do-it-yourself sector.

berichten